skip to Main Content
Voldtekt: Bistandsadvokat Og Voldsoffererstatning

Voldtekt: Bistandsadvokat og voldsoffererstatning

Den som er utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk har krav på bistandsadvokat på statens bekostning allerede fra før anmeldelse er avgitt. Bistandsadvokaten vil være bindeleddet mellom den voldtatte og myndighetene under straffesaken og videre i prosessen med å søke voldsoffererstatning.

Det spiller ingen rolle om en ikke vet hvem gjerningspersonen er, eller om forholdet skjedde for mange år siden. Alle som anmelder en voldtekt eller forsøk på dette har krav på bistandsadvokat under straffeprosessen og ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. I alle de tilfelle der politiet henlegger voldtektsanmeldelsen vil en likevel ofte ha krav på voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning opererer med et lavere beviskrav og mer rimelige foreldelsesfrister enn politiet og domstolene.

Benytt skjemaet i høyre marg dersom du har spørsmål rundt dette.

 

Back To Top