skip to Main Content
Vold I Nære Relasjoner

Vold i nære relasjoner

Hvert år blir et titalls tusen kvinner i Norge utsatt for familievold. Mange barn blir også utsatt for vold fra nærstående. I jussen kaller vi dette «vold i nære relasjoner». Ved vold i nære relasjoner har man krav på bistandsadvokat og voldsoffererstatning.

Dersom du har blitt utsatt for vold fra ektemannen eller samboeren din vil du ha ubetinget krav på bistandsadvokat og voldsoffererstatning direkte fra gjerningspersonen eller fra Kontoret for voldsoffererstatning. Oppreisningsbeløpene i slike saker ligger på rundt 60-100 000 kroner og oppover. Svært mange som lever i et slikt terrorregime utvikler også psykiske plager som i sin tur medfører økonomisk tap for eksempel dersom voldsofferet ikke lenger takler en valig jobbsituasjon, og må over i NAV-systemet i form av uføretrygd og andre ytelser. Dette medfører ofte et betydelig inntektstap som er erstatningsmessig. Bistandsadvokaten vil hjelpe deg med å kreve denne erstatning, og med å anmelde og få gjerningspersonene dømt. Bistandsadvokaten vil også hjelpe dg med å få voldsalarm og besøksforbud for gjerningsmannen.

Landsforeningen for voldsofre samarbeider med Osloadvokatene. Advokatene i Osloadvokatene jobber mye med slike saker, og bistår til enhver tid hundrevis av klienter over hele landet med å kreve voldsoffererstatning. Det offentlige betaler advokaten, slik at det ikke påløpet advokatutgifter. Ta kontakt med oss i dag på telefon 932 83 220 eller teigstad@advokat.no dersom du ønsker bistand.

Advokatfullmektig Eirik Teigstad

Back To Top