skip to Main Content
Vil Ha Mer Bruk Av «omvendt Voldsalarm»

Vil ha mer bruk av «omvendt voldsalarm»

Fra 1. februar 2013 har vært mulig å dømme voldsutøvere til kontaktforbud med elektronisk merking, en såkalt omvendt voldsalarm. Omvendt voldsalarm idømmes som et rettighetstap etter straffeloven § 33. Politiet har ansvar for ordningen, og administrerer den i samarbeid med kriminalomsorgen. Under stortingsdebatten torsdag forrige uke om strengere regler mot stalking tok flere representanter til orde for økt bruk av denne ordningen. Lederen for Landsforeningen for Voldsofre, Margit Lømo, sier seg enig med dem.

En elektronisk fotlenke på domfelte varsler politiet om at vedkommende beveger seg inn i det forbudte området. Politiet vil da kunne varsle den voldsutsatte personen, følge domfeltes bevegelser, og gå til pågripelse før vedkommende når fram til den voldsutsatte personen.

En enstemmig justiskomite på Stortinget mener at omvendt voldsalarm er et virkemiddel i satsingen på bekjempelse av vold i nære relasjoner, og gir politiet et nytt verktøy i arbeidet med å beskytte voldsutsatte personer.

Men under stortingsdebatten forrige torsdag understrekte Arbeiderpartiets representant, Lise Wiik, likevel at «omvendt voldsalarm» må kommer i tillegg til det som er, og ikke som erstatning for allerede eksisterende tiltak for å beskytte voldsutsatte personer.

Stortingets justiskomite mener at ordningen med omvendt voldsalarm må gjøres godt kjent i alle politidistrikter, og at ordningen må benyttes mer enn i dag.

Under stortingsdebatten torsdag påpekte Høyres stortingsrepresentant Hårek Elvenes at det fortsatt er få dommer om bruk av omvendt voldsalarm. Han minnet om at det er kommet ny teknologi på området som gjør omvendt voldsalarm langt mer driftssikker og kan gjøre bruken av omvendt voldsalarm mer rettet mot formålet som den egentlig er tenkt til. «Derfor går det en henstilling fra komiteen og Stortinget også i dag under denne debatten om å ta i bruk omvendt voldsalarm i sterkere utstrekning enn man har gjort hittil,» sa han.

Jan Arild Ellingsen fra Fremskrittspartiet var enig, og håpet at regjringen ville øke fokuset på det. «Gjennom at man lar den personen som har vært offeret, videreføres som offer fordi man ikke har gode nok verktøy for å forhindre det, er på en måte helt urimelig. Det betyr at gjerningspersonen framstår som en slags vinner fordi systemet ikke evner å sette fokus på den personen, men lar altså offeret gå rundt og bruke voldsalarmen. Derfor er bruk av omvendt voldsalarm et godt tiltak som bør støttes og videreføres fullt ut,» mente han.

Også justisminister Anders Anundsen beklaget at «omvendt voldsalarm» blir idømt for sjelden. «Jeg er opptatt av at omvendt voldsalarm skal være det virkemiddelet som vi har ment det skal være: Det skal begrense voldsutøverens frihet, ikke den voldsutsattes frihet. Derfor er jeg veldig glad for at Riksadvokaten har tatt dette på alvor i mål- og prioriteringsskrivet for 2016 og presisert at dette skal tas opp av påtalemyndigheten i større grad enn det det har vært gjort,» sa han.

Back To Top