skip to Main Content
Endring I Kapitaliseringsrenten

Endring i kapitaliseringsrenten

Høyesterett avsa 12. desember 2014 en viktig dom som gjelder kapitalisering av engangserstatningen som skadelidte mottar som skal kompensere for fremtidige tapsposter.

Høyesterett har bestemt at kapitaliseringsrenten skal nedjusteres fra 5 til 4 prosent.

Men hva betyr dette?

Når en skadelidt, for eksempel et voldsoffer, skal få utbetalt erstatning for fremtidige tap fra Kontoret for voldsoffererstating, skal ikke dette utbetales årlig. Det skal utbetales som en engangserstatning. Man forventer da at skadelidte forvalter disse pengene, slik at pengene – med renter – skal dekke det fulle fremtidige tapet. Tidligere har man operert med en «teori» om at skadelidte skulle få 5 prosent rente på disse pengene. Nå er tallet 4 prosent. Det betyr at engangserstatningen nå må være høyere for at den skal dekke skaelidtes fulle fremtidige tap. Les mer om dette på Lovdata.

Kontoret for voldsoffererstatning vil omgjøre alle saker som har blitt vedtatt innen en måned forut for denne avgjørelsen. Men skadelidte må be om omgjøring, de omgjør ikke av eget tiltak. Så dersom du har fått et vedtak som går ut på fremtidig erstatning fra KFV etter 12.11.2014, må du altså be om en ny beregning av erstatningsutmålingen.

Les hele avgjørelsen her.

Back To Top