skip to Main Content
Viktig Internettside Med Kunnskap Om Skader Og Skadefølger

Viktig internettside med kunnskap om skader og skadefølger

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har en internettside med mye viktig informasjon om skader. Se www.nkvts.no.

Back To Top