skip to Main Content
Viktig å Anmelde Seksuell Trakassering‏

Viktig å anmelde seksuell trakassering‏

Politiet på Gjøvik og Gran og Lunner har sett flere tilfeller av at unge, utenlandske gutter trakasserer unge jenter, skriver Dagbladet. I følge politiet er seks hendelser anmeldt ce siste tre månedene, både på Hadeland, Gjøvik og Raufoss. Politiet mener at det kan være flere tilfeller som ikke er anmeldt, og oppfordrer alle som utsettes for det til å anmelde. Det er lederen for Landsforeningen for Voldsofre, Margit Lømo enig i.
Til sammen er tre gutter avhørt. «Hver gang har det vært to eller flere gutter sammen om handlingene. Alle unge og av utenlandsk opprinnelse», sier Slåtsveen til avisa. Det er flere separate hendelser og flere mistenkte. Politiet mener en mann i 20-åra, som er bosatt på et mottak i Hedmark, er involvert i tre av sju hendelser de kjenner til.
Sakene politiet omtaler gjelder seksuell trakassering, og politiet er også kjent med hendelser på en Hadeland-skole. I tillegg skal det ha vært episoder om bord på en buss i Gjøvik og på toget mellom Gjøvik og Raufoss.
Politiet er nå ekstra oppmerksomme på saker om seksuell trakassering i Oppland, skriver Dagbladet. «Vi er på vakt. Vi hører om det som skjer på Gjøvik og er hele tida på vakt. Vi vil være veldig tydelig på at dersom sånne forhold skjer, så vil vi at det meldes fra til oss så fort som mulig. Vi ønsker også å involvere barnevernet i slike saker, slik at vi får jobbet med det», sier hun.
«Det er i ferd med å utvikle seg en tendens og et problem, og det er et stort problem for jentene som utsettes for det. Vi har en mistanke om at det har forekommet uten at vi har fått beskjed om det også. Vi oppfordrer alle som opplever slik trakassering til å si fra til oss», sier etterforskningsleder Slåtsveen til Oppland Arbeiderblad.
Lederen for Landsforeningen for voldsofre, Margit Lømo, er helt enig i politiets oppfordring. «Det er mange gode grunner for å anmelde seksuell trakassering. Uten anmeldelser vil det ikke få konsekvenser for gjerningsmennene og de kan bli lurt til å tro at denslags oppførsel er grei. Jentene som blir utsatt for trakasseringen vil ikke kunne søke om voldsoffererstatning. Og saken vil ikke bli registrert i kriminalstatistikkene,» sier hun.
Back To Top