skip to Main Content

Dersom man er redd for sin sikkerhet kan man kontakte politiet og spørre om å få voldsalarm. Om man får voldsalarm, og eventuelt hvor lenge, beror på trusselsituasjonen.

Voldsalarmen tar man med seg, og kan aktiveres i tilfelle en krisesituasjon, hvorved politiet varsles. Voldsalarm er et veldig vanlig tiltak for å sikre fornærmede.

Tekst av Advokat Thomas Benestad ved Advokatfirmaet Salomon Johansen AS (2015)

Back To Top