skip to Main Content

Både i forhold til politiets etterforskning, og eventuell senere rettssak, er det sentrale temaet om det er tilstrekkelig bevis for den straffbare handlingen. Dersom man skal bli dømt for en straffbar handling må det være ‘hevet over enhver rimelig tvil’ at mistenkte er skyldig. Hvis det foreligger rimelig tvil skal man ikke straffes. Meningen med denne rettsregelen er at man skal være mest mulig sikker på at ingen uskyldige straffes.

Det er derfor viktig hele veien å ha fokus på bevis, og å bistå politiet best mulig.

Selv om man ikke har (nok) bevis når man anmelder et forhold, vil en etterforskning ofte fremskaffe de bevis som trengs for en rettssak.

Dersom politiet skulle henlegge (avslutte) straffesaken, vil fornærmede innen tidsfrist kunne påklage avslaget til statsadvokaten.

Det er ofte to forhold som kan begrunne en klage; enten at man er av den oppfatning at politiet ikke har gjennomført alle relevante etterforskingsskritt (for eksempel ikke avhørt alle vitner) og/eller at man mener at det er nok bevis i saken.

Tekst av Advokat Thomas Benestad ved Advokatfirmaet Salomon Johansen AS (2015)

Back To Top