skip to Main Content

Kort fortalt er gangen i en straffesak som følger:

1. Fornærmede eller andre, for eksempel vitne, anmelder straffesaken.

2. Politietterforsker starter opp etterforskning av straffesaken og avhører fornærmede, mistenkte samt eventuelle vitner. Dessuten undersøkes og sikres beviser, slik som dokumenter, elektroniske spor eller lignende.

3. Advokaten hjelper deg med å eventuelt fremme erstatningskrav/søke om voldsoffererstatning.

4. Saken oversendes til politijurist for vurdering.

5. Saken oversendes enten domstolene eller henlegges. Hvis oversendelse domstolene vil det bli en rettssak I tingretten. Noen saker ankes til lagmannsretten, eventuelt senere til Høyesterett. Hvis saken henlegges kan fornærmede påklage henleggelsen innen en gitt frist.

Klageinstans kan opprettholde henleggelsen, og straffesaken vil da avsluttes. Alternativt kan klageinstans beordre ytterligere etterforskning eller ta ut tiltale. Hvis det tas ut tiltale oversendes saken til domstolene.

Tekst av Advokat Thomas Benestad ved Advokatfirmaet Salomon Johansen AS (2015)

Back To Top