skip to Main Content

Det finnes to ulike former for besøksforbud:

Ikke eget hjem

Det kan gis besøksforbud dersom det er en nærliggende og reell risiko (ikke krav om sannsynlighetsovervekt) for at vedkommende vil:
a) begå en straffbar handling overfor en annen person,
b) forfølge en annen person,
c) på annet vis krenke en annens fred, eller
d) begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person.

I eget hjem

Hvis besøksforbudet omfatter eget hjem gjelder det spesielle, og strengere, regler. Besøksforbud i eget hjem kan gis dersom det er sannsynlighetsovervekt for at vedkommende vil:
a) begå en straffbar handling overfor en annen person.

Anmodning om besøksforbud sendes til politiet. Det er vanlig at besøksforbud i forhold til eget hjem etterprøves av en dommer i tingretten.

Tekst av Advokat Thomas Benestad ved Advokatfirmaet Salomon Johansen AS (2015)

Back To Top