skip to Main Content

Mange som utsettes for vold eller mishandling er usikre på om de skal melde saken til politiet. Dersom man har kontaktet politiet er man kanskje usikker på hvordan avhøret skal foregå. Når saken er anmeldt vil mange ofte ønske hjelp under den videre politietterforskningen, for eksempel for å få opplysninger fra politiet eller innsyn i saken. Dersom det blir rettssak mot gjerningspersonen(e) er det vanlig at man har spørsmål eller ønsker bistand av advokat. 

Ikke gå rundt med spørsmål, ta kontakt og vi hjelper deg. Du kan ringe oss eller sende oss mail. Det er gratis å ta kontakt og vi har taushetsplikt. Du kan også ta kontakt selv om du ikke selv har vært utsatt for vold eller mishandling, men kjenner noen som er utsatt. Landsforeningen for voldsofre har hjulpet fornærmede, etterlatte og andre siden 1989.  

Dersom du trenger hjelp av advokat samarbeider vi med noen av landets mest erfarne bistandsadvokater, som kan hjelpe deg gjennom hele straffesaken. Advokatene gir deg gratis konsultasjon, og vurderer mulighetene for videre hjelp. 

Back To Top