skip to Main Content
Stadig Flere Politifolk Blir Utsatt For Vold‏

Stadig flere politifolk blir utsatt for vold‏

Anmeldelse for voldsbruk mot offentlige tjenestemenn har doblet seg de siste 10 årene, melder NRK, som refererer to saker fra tingretten i Alta. I det ene tilfellet der en kvinne slo en polititjenestemann i ansiktet og rev han i håret, og et annet tilfelle, dagen før, der en godt voksen mann hadde sparket en polititjenestemann. To eksempler som det blir stadig flere av.
Ser vi på statistikken over antall anmeldte tilfeller av vold mot offentlige tjenestemenn de siste årene, på landsbasis, så ser det ganske så dramatisk ut. Faktisk så er det slik at antallet anmeldelser mot offentlig tjenestemenn har doblet seg de siste 10 årene. For politiet, som utgjør en god del av disse, har tallet gått fra 909 til 1278 på fem år. Jevn stigning, skriver NRK Finnmark på sin nettside.
«Det er grunn til å ta på alvor. Det viser at hverdagen er blitt tøffere enn før. Vi registrerer at respekten for politiuniformen heller ikke står like sterkt som den gjorde», sier Sigve Bolstad, forbundsleder i politiets fellesforbund til NRK Finnmark.
Han sier at de ikke har noen konkret forskning på dette, men at de får tilbakemelding fra medlemmene deres.
«Tilbakemeldingen er at miljøene hardner til. Men vi registrerer også at vi er færre politi ute blant folk, og færre i distriktene. Da tar det lengre tid å komme til et åsted, som igjen gjør at vi ikke kommer tidlig inn i situasjonen og får roet den ned. Da har den kanskje allerede kommet for langt», sier han.
Lederen for Landsforeningen for Voldsofre, Margit Lømo, (bilde) er opptatt av at polititjenestemenn må få den samme hjelpen som andre voldsofre når de er blitt utsatt for vold.  Hun viser til at utvalget Justisdepartementet satt ned for å gjennomgå erstatningsordningene for voldsofre, i mandatet ble bedt om å vurdere å fjerne politifolks muligheter for voldserstatning derom de blir utsatt for vold i forbindelse med deres samfunnsnyttige arbeid.
Og som om det ikke var nok ba departementet også utvalget vurdere å fjerne støtten til personer «som påføres skade i forbindelse med bistand til politiet».

 

Back To Top