skip to Main Content
Redde For å Gå På Skolen

Redde for å gå på skolen

Slått, sparket, delvis kvalt og utsatt for annen nedverdigende behandling, det er skolehverdagen for en gruppe svenske barn på Centralskolan i Kristianstad, skriver den svenske nettavisen Fria Tider. På skolen føler barna seg utrygge, og foreldrene mener skolens ledelse gjør lite for å løse problemet.

Skolen har et stort antall nye elever som er asylsøkere, og har to forberedende kurs for nyankomne innvandrere. Mellom 90 og 95 prosent av elevene ved den svenske skolen er barn av utenlandsk opprinnelse. Det er den svenske minoriteten som nå føler seg utrygge. De blir angrepet av barna med innvandrerbakgrunn og de nye asylsøkerbarna.

Rektor og lærere har oppfordret de svenske barna til å «gå bort» hvis det er kamper eller konflikt med innvandrerbarn, en oppskrift som ikke fungerer skriver den svenske nettavisen.

«Når de forlater stedet blir de forfulgt av denne gjengen som kaller dem stygge ord, de bruker en svært fornærmende språk til barn i andre og tredje klasse», sier en mor til Fria Tider. Sønnen hennes ble banket opp fordi han spurte om å få spille fotball sammen med innvandrerbarna. Også andre mødre har opplevd at barna deres er blitt banket opp av innvandrerbarn og tør ikke sende barna tilbake til skolen.

De svenske barna trygler skolens rektor om hjelp. «Vi er redde for å gå til skolen. Hvorfor hjelper du ikke? Vaktene gjør ingenting. Du må ta ansvar. Så vi kan være trygge. Hjelp oss,» skriver en ung gutt i et brev til rektoren.

Flere mødre klarte etter en del press å få et møte med skolens rektor. Hun mente at man må ha forståelse for asylsøkerbarnas oppførsel siden de har forlatt en krig, kanskje er født i en flyktningeleir og kan være traumatiserte. Foreldrene sier de ikke forstår hvordan de skal forklare det for sine barn som kommer hjem etter å ha blitt nærmest kvalt eller slått eller fått slengt skjellsord etter seg.

Nestleder i Landsforeningen for voldsofre, Knut Erik Bjerkeseth, sier at det dessverre også er mange norske barn som blir utsatt for vold i skolehverdagen.

«Landsforeningen blir kontaktet av lærere, elever og foreldre som har opplevd vold på skolen eller hjemme. Det synes åpenbart at politiske utspill og tiltak mot mobbing og vold på skolen var kortsikte og glemt. Dette bekymrer oss siden volden i skolen er økende, blir grovere og ofrene stadig yngre. Foreldrene spør hvordan de skal forholde seg og hva slags hjelp de kan forvente fra skolen. Landsforeningen ønsker å opprette en ordning med egen bistandsadvokat for barn som kan bistå i konflikter på skolen», sier han.

Landsforeningens leder, Margit Lømo, mener det er uakseptabelt å ta mer hensyn til voldsutøverne blant skolebarna, uansett om de kan være traumatisert, enn til de barna som utsettes for volden og trakasseringene og er redde for å gå på skolen.

«Problemet finnes også i Norge,» slår også hun fast. «Det må handles resolutt og bestemt. Problembarna må innkalles til rektor, og familiene dere, eller andre som er ansvarlige for dem dersom de ikke har familie i vårt land, må omgående varsles. De må konfronteres med problemoppførselen deres, og i ytterste konsekvens utvises fra skolen,» legger hun til.

Hun trekker frem et eksempel fra VG 15.januar i år om en mor som opplevde mobbingen av datteren så grov og alvorlig at hun tok regjeringen på ordet og ba om at mobberen måtte flytte til en annen skole. Det viste seg umulig. I stedet måtte datteren bytte skole to ganger. «Igjen ser vi at samfunnet tar mer hensyn til mobbere og voldutøvere enn til ofrene. Det er helt uakseptabelt enten det gjelder voksne eller barn,» mener hun.

En kartlegging VG har gjort viser at det i løpet av de ti siste årene kun er ytterst få saker i Norge der mobberen er flyttet.

I saken VG omtalte i januar fortelles det om meget grov mobbing. «Min datter ble fysisk og psykisk mobbet de første årene på barneskolen av en gutt i klassen hennes. Hun ble utsatt for slag, spark, lugging og boksing. Hun ble tatt kvelertak på slik at hun opplevde å miste pusten. Hun ble daglig truet med å bli drept hvis hun ikke gjorde som hun fikk beskjed om. Hun gikk på skolen med en intens frykt for livet sitt over lang tid,» forteller moren.

Opplevelsene medførte at jenta nektet å gå på skolen. Hun ble paralysert av redsel hver gang hun var i nærheten av gutten som skal ha mobbet henne. Familien visste ikke annen råd enn å la jenta bytte skole. Margit Lømo sier at hun vil ta opp problemet med skolevold i et brev til undervisningsministeren

Back To Top