skip to Main Content
Politisommel Gir Mildere Straff‏

Politisommel gir mildere straff‏

I en tredel av de 89 dommene i barnevoldssaker Aftenposten har sett på, var det så lang liggetid at den dømte fikk strafferabatt, skriver NTB. Avisen har gått gjennom dommer fra Oslo tingrett for de siste tre årene hvor barn er utsatt for vold i sin egen familie. Undersøkelsen viser at 30 av sakene ble liggende ubehandlet hos politiet i flere år. Uholdbart, mener Landsforeningen for voldsofre.
I noen av dommene er det nevnt at bytte av politijurist eller venting på ulike rapporter eller erklæringer kan være grunn til liggetiden, men i de fleste sakene er det ikke angitt noen grunn til at saken ble liggende ubehandlet. I flere saker ble det dom først opptil tre år etter at politiet begynte etterforskning, skriver NTB.
Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener flere av familievoldssakene bør etterforskes raskere. Det er lederen for Landsforeningen, Margit Lømo, enig i. Hun mener det er helt uholdbart at det skal ta måneder å etterforske relativt enkle saker, og er også negativ til at den lange etterforskningstiden skal føre til mildere straffereaksjoner. 
 
Samtidig presiserer hun at disse lovnadene blir gjentatt år etter år, uten at det skjer noen bedring. Hun har derfor liten tro på at man tar denne volden på alvor.
Back To Top