skip to Main Content
Oppreisningsordning For Tidligere Barnevernsbarn I Nittedal Kommune

Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Nittedal kommune

Nittedal kommune har en oppreisningsordning for barnevernsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgsvikt under opphold i fosterhjem eller instituasjon.

Målet er å yte en økonomisk kompensasjon for den krenkelse og urett som er begått mot disse. Ordningen har likhetstrekk med Statens rettferdsvederlagsordning (billighetserstatning fra staten).

Vilkår for oppreisning

Ordningen omfatter personer som har blitt plassert i institusjoner, skolehjem, fosterhjem ol. av barnevernet i Nittedal før 1980, og som der har opplevd overgrep eller omsorgssvikt. Etterlatte kan ikke søke.

Søknadsfrist er 31.12.2012.

Les mer om ordningen i denne brosjyren eller på nettsiden til Nittedal kommune. Der finner du også informasjon om søknadsprosessen.

Back To Top