skip to Main Content

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen for voldsofre ble stiftet av daglig leder Margit Lømo i 1989. Foreningen har sitt kontor i Oslo, men bistår voldsutsatte og etterlatte i hele landet. Foreningen er politisk nøytral og religiøst uavhengig, og hjelper alle, uansett kjønn, alder og bakgrunn. Det gis bistand i alle typer voldssaker, blant annet i saker som gjelder fysisk vold, psykisk vold og seksualisert vold.

Landsforeningen for voldsofre arbeider også med for å spre informasjon om vold, og for en voldsfri hverdag for alle. Vi gir også høringsuttalelser i forbindelse med lovforslag, med mer.

 

Back To Top