skip to Main Content
Ny Nasjonal Side Om Vold Og Overgrep

Ny nasjonal side om vold og overgrep

Staten har kommet på banen med en nasjonal internettside om vold og overgep, se www.dinutvei.no. Internettsiden driftes av av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Hensikten er å forebygge vold i nære relasjoner. Det er gledelig å konstatere at Landsforeningen for voldsofre har kommet med på listen over instanser hvor fornærmede kan få hjelp.

 

 

Back To Top