skip to Main Content
Mister Voldsoffererstatning På Grunn Av Dårlig Politiarbeid

Mister voldsoffererstatning på grunn av dårlig politiarbeid

P4 har gjennomgått statistikk fra Statistisk Sentralbyrå som viser bakgrunnen for at 6000 av de ca. 14 000 anmeldte voldssakene hvert år forblir uoppklart. Noe skyldes ukjent gjerningsperson, men de aller fleste sakene henlegges på grunn av manglende bevis. Man har en mistenkt, men ikke tilstrekkelig bevis for en straffesak. En tredel av de anmeldte sakene hvert år havner ikke i retten. Og det i de fleste tilfellene til tross for at man har en mistenkt.

Lederen for Landsforeningen for Voldsofre, Margit Lømo, mener det er uholdbart. Og hun mener det i første rekke skyldes et hårreisende dårlig politiarbeid. Akkurat nå jobber hun men en sak som illustrerer det godt. En person ble utsatt for vold i et nattklubblokale. Politiet ble tilkalt. De kom til stedet og noterte navnet til en antatt gjerningsmann, men av politiets rapport fremgår det at de ikke noterte navnet på offeret. Saken ble etter hvert henlagt. Det har senere gjort det vanskelig for offeret å få voldsoffererstatning.

«Politiet gjør rett og slett ikke jobben sin. De slurver og følger ikke sin egen politi-instruks,» sier hun. Det kan ofte få svært uheldige konsekvenser for ofrene. Uten kjent gjerningsmann som er dømt for voldsbruken, er det ofte vanskelig for ofrene å bevise at de har vært utsatt for et voldelig overgrep. For å få erstatning kreves det «klar sannsynlighetsovervekt». Så sterke bevis kan det være vanskelig å fremdrive uten politiets hjelp. Dermed fører det slette politiarbeidet ofte til at ofrene mister den økonomiske støtten de har behov for blant annet for å dekke sine helseutgifter,» poengterer hun.

Riksadvokaten har et ansvar for å kontrollere at påtalemyndigheten gjør et godt nok etterforskningsarbeid, og han har ofte uttalt at han ikke er fornøyd, uten at der ser ut til å ha ført til noen skjerpelse. Margit Lømo mener derfor at det er på høy tid at Justisministeren griper inn. «Han er tross alt den øverste ansvarlig for både politiet og påtalemyndighetene,» minner hun om.

Back To Top