skip to Main Content
Mestringssenter For Voldsutsatte Barn Og Ungdommer

Mestringssenter for voldsutsatte barn og ungdommer

Stine Sofie Senteret åpner nasjonalt senter for mestring og livsglede for voldsutsatte barn og ungdom, deres omsorgspersoner samt søsken. Kursoppholdet er gratis, og går over seks dager, med fokus på mestring og glede. Man vil møte andre i lignende situasjon. For mer informasjon, se Stine Sofie Stiftelsen.

 

Back To Top