skip to Main Content
God Håndtering Fra Skoleledelse

God håndtering fra skoleledelse

En video av en person som bankes opp i en garderobe på en videregående skole i Trondheim har blitt spredt i sosiale medier, og vakt oppsikt. Rektor ved den aktuelle skolen forteller at skolens ledelse i lengre tid har fulgt ekstra godt med en gruppe elever ved skolen etter råd fra politiet. Lederen for landsforeningen for Voldsofre er fornøyd med skolens håndtering av problemet.

«Vi tok imot en elev som hadde blitt skadet. Det var fælt å se en av våre elever i den tilstanden, og at noe slikt kunne skje i det som skal være en trygg tid for elevene. Vi varslet umiddelbart politiet, som kom og hentet eleven som er ansvarlig», sier rektoren til Addresseavisa.

Morgenen etter ble rektor og skoleledelsen gjort oppmerksomme på videoen som er filmet av noen som var til stede under episoden. Rektor reagerer sterkt på at elever har vært vitner til hendelsen uten å gripe inn. «Det sier noe om holdningene at noen av vært til stede, latt være å gripe inn og til og med filmet hendelsen», sier rektoren.

I ettertid har videoen blitt brukt av skoleledelsen og politiet for å identifisere de elevene som var til stede i garderoben på det aktuelle tidspunktet, skriver avisen.

Etter hendelsen har rektor og ledelsen hatt tett kontakt med politiet for å bistå dem i etterforskning av saken. De har også fokusert på oppfølging av den fornærmede, som skal ha pådratt seg hjernerystelse og brukket nese. Rektor opplyser at én elev er permanent utvist etter hendelsen, og de vurderer lignende tiltak for flere av de involverte så snart politiet er ferdige med avhør. Det skal være snakk om totalt syv elever.

«Lærerne har også fått beskjed om å snakke om hendelsen i klassene, slik at de øvrige elevene kan få besvart sine spørsmål og få hjelp til å forstå hvordan dette kan skje,» sier rektoren.

Videre vil skolen sørge for å ha større andel voksne til stede i skolens områder til en hver tid for å kunne bedre oppfølgingen av elevene. Skolen planlegger også samlinger med politiet og ungdommene for å snakke om holdninger., skriver Addresseavisa

Basert på oppslagene i avisene mener lederen for Landsforeningen for Voldsofre, Margit Lømo, at både skolen og politiet har håndtert saken godt. «Det er spesielt viktig at offeret er tatt godt vare på, og at saken er anmeldt,» sier hun, og synes også det er bra at skolen har tatt problemet på alvor og satt igang tiltak som kan få bukt med problemene.

Back To Top