skip to Main Content
Fornøyd Med Ny Lovpargraf Mot Stalkning

Fornøyd med ny lovpargraf mot stalkning

Norge har fått en ny lov mot stalking. Den ble vedtatt av Stortinget tidlig på nyåret, og satt iverk denne måneden. «Det skal ikke være sånn at du nesten må ta livet av noen før det blir en reaksjon. Med den nye loven blir det en mye tidligere reaksjon ovenfor stalkeren», sier stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp). Lederen for Landsforeningen for Voldsofre, Margit Lømo, mener at den nye loven betyr at man tar vold mer på alvor.

Den nye tilleggsparagrafen i straffeloven om stalking, eller personforfølgelse, trådde i kraft 1. juli. Michaelsen har vært leder for justiskomiteen på Stortinget, og er nå Vest-Agders stortingsrepresentant. Hun sier til NRK at en norsk studie fra 2013 sier at hver åttende kvinne opplever en form for stalking i løpet av livet.

Michaelsen sier til NRK at det finnes forskjellige måter å forfølge noen på. Alt fra å følge etter noen fysisk, dukke opp overalt, gjemme seg i nabolaget, eller ringe på døren midt på natten. Tidligere har man ikke kunnet bli straffet for slik aktivitet. Stalking kan også være store mengder meldinger, forskjellige forsøk på kontakt, eller bilde- og ryktespredning. «Det er psykisk terrorisering. Mange som har opplevd stalking isolerer seg og tør ikke gå ut», sier Michaelsen.

Back To Top