skip to Main Content
Foreldelse

Foreldelse

I mange tilfelle går det flere tiår fra overgrepet fant sted til voldsofferet klarer å ta et oppgjør med det som har skjedd, herunder å anmelde og å søke om voldsoffererstatning. Mange opplever også senskader først etter svært lang tid. Men kan kravet om voldsoffererstatning være foreldet?

I saker om voldsoffererstatning der det straffbare forholdet har skjedd før 1. juli 2001 er det ingen bestemt foreldelsesfrist. Kontoret for voldsoffererstatning kan likevel komme til at det er urimelig å tilkjenne voldsoffererstatning dersom forholdet både er sivilrettslig og strafferettslig foreldet. Ved alvorlige overgrep, som voldtekt av mindreårige, er det imidlertid svært lang foreldelsesfrist. Det samme er ofte tilfelle for barn som har blitt utsatt for overgrep og først i senere tid opplever psykiske senskader. Les mer om foreldelse av krav om voldsoffererstatning eller kontakt meg direkte dersom du har spørsmål rundt voldsoffererstatning.

-Bistandsadvokat Eirik Teigstad, tlf. 932 83 220

Back To Top