skip to Main Content
For Mye Vold I Norske Fengsel

For mye vold i norske fengsel

Det er for mye vold i norske fengsler. Det mener lederen For Landsforeningen for Voldsofre, Margit Lømo. I fjor ble det registrert 801 trusler og hendelser mellom innsatte og ansatte i norske fengsler. I 2014 var tallet 508. Både ansatte og innsatte reagerer, skriver Aftenposten.
Direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter økningen overfor TV 2. «Det ser vi alvorlig på. Samtidig mener vi at vi driver fullt forsvarlig kriminalomsorg innenfor de midlene vi er tildelt», sier Vollan. Leder Harald Åsaune i Bergen fengsel mener derimot at pengene ikke strekker til for å drive forsvarlig.
«Det som bekymrer meg mest i denne situasjonen er at mange ansatte melder tilbake om høy slitasje. De får ikke hverdagen sin til å strekke til, de har flere oppgaver enn de greier å løse,» legger han til.
Også en fengselsbetjent og en innsatt TV-kanalen har snakket med, sier det kuttes i ressurser som skal sikre god rehabilitering og at det er mindre tid for å bygge gode relasjoner mellom ansatte og innsatte.
Knut Are Svenkerud leder Kriminalomsorgens yrkesforbund. Han forventer at direktøren i Kriminalomsorgsdirektoratet setter justisministeren godt inn i situasjonen. «De må sikre at tjenestepersoner har en trygg arbeidshverdag,» sier han.
Og Margit Lømo er helt enig. «Dersom manglende resurser og underbemanning fører til unødvendig voldsutøvelse både mellom fanger og mellom fanger og ansatte, er det er problem politikerne må ta tak i og sørge for at fremtidige statsbudsjett tilfører kriminalomsorgen tilstrekkelig med midler,» sier hun.
Back To Top