skip to Main Content

Mange som utsettes for vold og annen kriminalitet har ofte forsikringsordninger som kan være aktuelle å benytte seg av. Dette kan være private/egne forsikringer, eller tegnet av andre – for eksempel foreldre, arbeidsgiver eller andre. Som eksempel kan nevnes at enkelte voldsofre kan ha rettigheter til dekning av utgifter gjennom egen reiseforsikringer. Det er viktig å være klar over at det ofte er en meldefrist på 1 år, og at det derfor er viktig å melde saken skriftlig til forsikringsselskapet så raskt som mulig.

Back To Top