skip to Main Content
Dersom du har vært utsatt for vold eller mishandling kan du ha rett på erstatning, i noen tilfelle også forsikringsytelser. I saker for domstolene kan det være aktuelt å kreve erstatning fra gjerningspersonen(e), i noen saker kan man kreve erstatning fra voldsoffererstatningsmyndighetene. Voldsoffererstatning kan også kreves hvor det er ukjent gjerningsperson(er). Hvor lang er behandlingstiden for voldsoffererstatning?

Landsforeningen samarbeider med advokater er spesialister på erstatningsrett, og som kan hjelpe deg med din erstatningssak. Dette gjelder i forhold til direkte krav mot skadevolder, voldsoffererstatning, vederlagserstatning, eller erstatningskrav mot forsikringsselskap.

Back To Top