skip to Main Content
Tsjekkere Lærte Om Norsk Offerhjelp

Tsjekkere lærte om norsk offerhjelp

Bílý kruh bezpečí, på engelsk "Victim Support Czeck Republic" , er en tsjekkisk organisasjon som hjelper voldsofre med profesjonell, gratis, konfidensiell støtte, inkludert moralsk og følelsesmessig støtte. Organisasjonen er "søsterorganisasjon" til Landsforeningen for Voldsofre. Nylig var fire medlemmer fra den…

Les mer
Ny Nasjonal Side Om Vold Og Overgrep

Ny nasjonal side om vold og overgrep

Staten har kommet på banen med en nasjonal internettside om vold og overgep, se www.dinutvei.no. Internettsiden driftes av av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Hensikten er å forebygge vold i nære relasjoner.…

Les mer
Foreldelse Av Eldre Saker

Foreldelse av eldre saker

Sivilombudsmannen har publisert en interessant uttalelse som gjelder foreldelse av krav mot Kontoret for voldsoffererstatning for hendelser som har skjedd før 1. juli 2001. Uttalelsen rører også ved erstatnings for advokatutgifter i tilfeller der skadelidte ikke gis medhold. Når det…

Les mer
Endring I Kapitaliseringsrenten

Endring i kapitaliseringsrenten

Høyesterett avsa 12. desember 2014 en viktig dom som gjelder kapitalisering av engangserstatningen som skadelidte mottar som skal kompensere for fremtidige tapsposter. Høyesterett har bestemt at kapitaliseringsrenten skal nedjusteres fra 5 til 4 prosent. Men hva betyr dette? Når en…

Les mer
Foreldelse

Foreldelse

I mange tilfelle går det flere tiår fra overgrepet fant sted til voldsofferet klarer å ta et oppgjør med det som har skjedd, herunder å anmelde og å søke om voldsoffererstatning. Mange opplever også senskader først etter svært lang tid.…

Les mer
Voldtekt: Bistandsadvokat Og Voldsoffererstatning

Voldtekt: Bistandsadvokat og voldsoffererstatning

Den som er utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk har krav på bistandsadvokat på statens bekostning allerede fra før anmeldelse er avgitt. Bistandsadvokaten vil være bindeleddet mellom den voldtatte og myndighetene under straffesaken og videre i prosessen med å søke voldsoffererstatning.…

Les mer
Back To Top