skip to Main Content
Landsforeningen for voldsofre
Vi hjelper deg på veien videre

Landsforeningen for voldsofre er politisk nøytral og religiøst uavhengig. Vi hjelper alle som er, eller har vært, utsatt for vold, og arbeider for å spre informasjon om vold.

Landsforeningen for voldsofre er politisk nøytral og religiøst uavhengig. Vi hjelper alle som er, eller har vært, utsatt for vold, og arbeider for å spre informasjon om vold.

Straffesak

Landsforeningen for voldsofre hjelper fornærmede og etterlatte gjennom hele straffeprosessen, fra anmeldelse til dom.

Erstatning

De som utsettes for vold vil ofte ha rett på erstatning. Våre samarbeidende advokater er spesialister på erstatningsrett, og kan hjelpe deg.

Vil du støtte oss?

Det er flere måter du kan støtte oss på. Les mer om hvordan du kan hjelpe oss her.

Aktuelle nyheter

Menerstatning etter vold på jobb

Menerstatning etter vold på jobb

Blir du offer for vold mens du er på jobben, vil du kunne ha rett…

Les mer
Samværssaker der det er mistanke om overgrep

Samværssaker der det er mistanke om overgrep

Anførsler om mulig overgrep og vold fra den ene forelderen er ofte et tema i…

Les mer
Foreningen for voldsofre ønsker et voldsofferfond

Foreningen for voldsofre ønsker et voldsofferfond

Et offentlig utvalg har kommet med en offentlig utredning. Meningen fra regjeringen har vært å…

Les mer
Har funnet ny modell for å håndtere traumer

Har funnet ny modell for å håndtere traumer

Den tidligere israelske hærens psykolog, Moshe Farchi, har utviklet en enkel, men likevel effektiv modell…

Les mer
Back To Top